Φεβρουάριος 2021


Σύμφωνα με την εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/ Γ. Π. οικ. 8378 ( Έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας) : Το τένις συνεχίζει να λειτουργεί και στις ευρισκόμενες σε πολύ αυξημένου κινδύνου περιοχές, στις οποίες εντάχθηκε και ο Δήμος Χαλκιδέων,  σύμφωνα με το πρωτόκολλο λειτουργίας της ΓΓΑ και της ΕΦΟΑ που ισχύει για όλα τα επίπεδα.

Αναστέλλεται η λειτουργία του Ο.Α.Χ., εν αναμονή της έκδοσης της Κ.Υ.Α. στην οποία θα αναφέρονται μέτρα για την λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια των περιορισμών λόγω της πανδημίας.