Λειτουργία Ομίλου Αντισφαίρισης Χαλκίδας

Σύμφωνα με την εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/ Γ. Π. οικ. 8378 ( Έκτακτα…

Αναστολή λειτουργίας Ο.Α.Χ.

Αναστέλλεται η λειτουργία του Ο.Α.Χ., εν αναμονή της…