Σύμφωνα με την εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/ Γ. Π. οικ. 8378 ( Έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας) :
Το τένις συνεχίζει να λειτουργεί και στις ευρισκόμενες σε πολύ αυξημένου κινδύνου περιοχές, στις οποίες εντάχθηκε και ο Δήμος Χαλκιδέων,  σύμφωνα με το πρωτόκολλο λειτουργίας της ΓΓΑ και της ΕΦΟΑ που ισχύει για όλα τα επίπεδα.