Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παρών κανονισμός σκοπό έχει την καθοδήγηση των μελών, ώστε η αγωγή και οι δραστηριότητες αυτών, μέσα στον όμιλο, να είναι σύμφωνα, αφ’ ενός μεν με τις διατάξεις του καταστατικού, αφ’ ετέρου δε με τις αρχές, τους κανόνες, τις παραδόσεις και το ευγενές πνεύμα που αξιώνει το τένις από τα μέλη του.

Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1ο

 1. Οι χώροι του ομίλου προορίζονται για τη σωματική και πνευματική άσκηση, την ψυχαγωγία και την ηρεμία των μελών.
 2. Τα μέλη υποχρεούνται να σέβονται και να προστατεύουν τους χώρους του ομίλου.
 3. Ο έφορος του ομίλου έχει τη γενική ευθύνη της τήρησης του κανονισμού και εν απουσία του, κάθε μέλος του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΣ – ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ

 1. Κάθε μέλος που θέλει να ασκηθεί, πρέπει να αναγράφει το επώνυμό του, καθώς και του συμπαίκτου του, στον πίνακα σημειώνοντας την ώρα, στον αριθμό του γηπέδου που θέλει να ασκηθεί.  Για να έχουν δικαίωμα εγγραφής στον πίνακα, πρέπει να είναι παρόντες οι ασκούμενοι.
 2. Όποιος δεν ακολουθεί τη διαδικασία αυτή, δηλαδή χωρίς να έχει γράψει το επώνυμό του και του συμπαίκτου του στον πίνακα και στο γήπεδο που ασκείται, πρέπει να παραχωρεί αμέσως το γήπεδό του, στους παίκτες, οι οποίοι κατά προτεραιότητα έχουν γράψει το επώνυμό τους και θέλουν να καταλάβουν το γήπεδο.
 3. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη αναγραφή των ίδιων επωνύμων, σε περισσότερα του ενός γήπεδα.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ

 1. Ο χρόνος ασκήσεως στα γήπεδα του ομίλου ορίζεται ως εξής
  • Απλά παιχνίδια: 45’της ώρας.
  • Διπλά παιχνίδια: 60′ της ώρας.
  • Χρόνος παιχνιδιού 3 παικτών: 45′ της ώρας.
 2. Παίκτες που ασκούνται, μπορούν να επανασκηθούν στο ίδιο ή άλλο γήπεδο, εφ’ όσον γράψουν τα ονόματά τους στον πίνακα κατά τα καθορισμένα. Η επανεγγραφή δεν μπορεί να γίνει πριν το τέλος του παιχνιδιού τους.
 3. Εάν ένας από τους ασκούμενους αποχωρήσει λόγω ανωτέρας βίας, τότε ο παραμένων μπορεί να επιλέξει άλλον μη ασκηθέντα παίκτη, μόνο όμως για τον υπόλοιπο χρόνο της αρχικής κράτησης, που έχουν κάνει.
 4. Ένα μόνον μέλος, δεν έχει δικαίωμα κράτησης γηπέδου.
 5. Σε ημέρες και ώρες που δεν υπάρχουν ελεύθερα γήπεδα, από την προσέλευση πολλών μελών, σχηματίζονται τετράδες (διπλά ή μικτά) αντί των απλών. Γενικά σε τέτοιες περιπτώσεις όλοι οι ασκούμενοι πρέπει να δείχνουν καλή θέληση και συναδελφικό πνεύμα, ως προς τον σχηματισμό τετράδας, στ. Σε περίπτωση αγώνων (LADDER – ΠΡΩΤΑΘΛΗ­ΜΑΤΩΝ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ) η Επιτροπή ορίζει τα γήπεδα, καθώς και την ώρα διεξαγωγής των αγώνων. Κατά την ώρα αυτή, καμία άλλη προτεραιότητα στα γήπεδα αυτά ισχύει.
 6. Την περίοδο των σχολικών διακοπών, κατά τις απογευματινές ώρες, οι ενήλικοι παίκτες έχουν προτεραιότητα επί των μαθητών, οι οποίοι μπορούν να ασκούνται και κατά τις πρωινές ώρες.

Αρθρο 4ο

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ

 1. Η άσκηση και η περιφορά στους χώρους του ομίλου με ακάλυπτο το πάνω μέρος του σώματος.
 2. Οι φωνές και οι αντεγκλήσεις.
 3. Μέλη ή μη μέλη του ομίλου οφείλουν να μην κυκλοφορούν στον όμιλο με ζώα, ποδήλατα κ.λ.π. δ. Στους χώρους του ομίλου δεν επιτρέπονται άλλα αθλήματα (ποδόσφαιρο, βόλεϊ, ρακέτες θαλάσσης κ.λ.π.).
 4. Η άσκηση με περισσότερες από 3 μπάλες (εκτός των προπονητών) προς αποφυγή παρενόχλησης παικτών γειτονικών γηπέδων.

Αρθρο 5ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

Κάθε μέλος δικαιούται να καλέσει παίκτη από άλλο σύλλογο (μη εγγεγραμμένο στον όμιλό μας) για να ασκηθεί μαζί του, στα γήπεδα του ομίλου. Στην περί­πτωση αυτή ενημερώνει τον έφορο, ή άλλο μέλος του Δ.Σ. και παίρνει την άδεια.

Αρθρο 6ο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Η τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού επαφίεται κυρίως στο αθλητικό πνεύμα και το ήθος των μελών και άγνοιά του δεν επιτρέπεται.
 2. Ο έφορος και κάθε μέλος του Δ.Σ., υποχρεούται σε σοβαρές περιπτώσεις παραπτωμάτων να γνωστοποιεί και εισηγείται στο Δ.Σ., το οποίο και καλείται να αποφασίσει σχετικά.
 3. Το Δ.Σ. μπορεί αναλόγως των περιπτώσεων να τροποποιεί τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, προς καλύτερη εξυπηρέτηση του συνόλου.
 4. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός ισχύει μετά την έγκρισή του από τη Γενική Τακτική Συνέλευση το Σεπτέμβριο του έτους 2003.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 1. Η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των αθλούμενων πρέπει να είναι ακριβής γιατί δεν είναι δυνατή η φύλαξη και η επιτήρησή τους από προπονητές πριν και μετά την προπόνηση
 2. Η είσοδος των αθλητών-τριών στο γήπεδο για προπόνηση θα γίνεται αφού αποχωρήσει το προηγούμενο τμήμα.
 3. Απαγορεύεται στους γονείς και κηδεμόνες να εισέρχονται στα γήπεδα κατά την διάρκεια προπόνησης ή να συμμετάσχουν φωνητικά στην προπόνηση παρενοχλώντας η δίνοντας οδηγίες και αποσπώντας την προσοχή σε παίκτες και προπονητές. Η οποιαδήποτε επαφή γονέων με προπονητές θα γίνεται στο διάλειμμα αλλαγής των τμημάτων.
 4. Γονείς και μέλη που φέρνουν τα παιδιά τους στον όμιλο οφείλουν να τα προσέχουν κατά τρόπο που να μην ενοχλούν αυτούς που παίζουν στα γήπεδα, είτε κάθονται στο οίκημα.
 5. Ο αθλητής –τρια πρέπει να φέρει αθλητική περιβολή κατά τις προπονήσεις και τους αγώνες και η συμπεριφορά του μέσα και έξω από το γήπεδο να είναι κόσμια και ευπρεπής.
 6. Η συμπεριφορά όλων μέσα και έξω από τα γήπεδα να είναι κόσμια και να ανταποκρίνεται στους κανόνες του αθλητικού πνεύματος:
  1. Αν περάσει μπάλα στο γειτονικό γήπεδο περιμένουμε μέχρι να μας την επιστρέψουν οι γειτονικοί παίκτες, που είναι υποχρέωσή τους και την δεχόμαστε ευγενικά.  Το ίδιο κάνουμε όταν έλθει ξένη μπάλα στο γήπεδό μας.
  2. Για να διασχίσουμε το γήπεδο που είναι σε χρήση από άλλους αθλητές, κινούμαστε πάντα κοντά στην περίφραξη την στιγμή που δεν παίζουν.
  3. Απαγορεύονται 1) το κτύπημα της ρακέτας στο δάπεδο (προστασία γηπέδου!) 2) η βλαστήμια και η ύβρις 3) η ειρωνεία και ο σχολιασμός συμπαίκτη ή γειτονικού παίκτη.
  4. Οι θεατές και οι φίλοι ή συνοδοί κάθονται υποχρεωτικά στις εξέδρες ή έξω στον ακάλυπτο χώρο ομιλώντας χαμηλόφωνα ώστε να μην αποσπούν την προσοχή των παικτών.
  5. Είναι υποχρέωση του κάθε παίκτη να διατηρεί τον χώρο καθαρό και να απομακρύνει από το γήπεδο κάθε υπόλειμμα της αθλητικής δραστηριότητας (μπουκάλια, πλαστικά κουτιά, μπάλες κ.λ.π.). Αν διαπιστώσει την είσοδο χαλικιών ή αντικειμένων πριν ή κατά την διάρκεια του παιχνιδιού υποχρεούται να τα απομακρύνει.
 7. Η χρονική διάρκεια του μαθήματος είναι 55 λεπτά.(5 λεπτά διάλειμμα για ξεκούραση των προπονητών και οργάνωση του επόμενου μαθήματος).
 8. Το γραφείο των προπονητών του Ο.Α.Χ. και το προπονητικό υλικό χρησιμοποιείται μόνο από τους ίδιους. Το εντευκτήριο είναι στη διάθεση των συνοδών και των γονέων.
 9. Κατά τη διάρκεια των αγώνων οι αθλητές συμβουλεύονται μόνο από τους προπονητές του Ο.Α.Χ. Γονείς και συνοδοί απαγορεύεται να επεμβαίνουν με οποιονδήποτε τρόπο.
 10. Ο όμιλος δεν φέρει ευθύνη για αναβολή των μαθημάτων λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών και ότι άλλο αίτιο που είναι πέρα των δυνατοτήτων του. Θα γίνεται όμως κάθε δυνατή προσπάθεια για την αναπλήρωση όλων ή μέρους των χαμένων μαθημάτων.

Κανονισμοί αγωνιστικών και επίλεκτων ομάδων

 1. Τεχνικές παρατηρήσεις και συμβουλές δίνονται μόνο από τους προπονητές του Ο.Α.Χ.
 2. Οι αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν στις αγωνιστικές ομάδας είναι υποχρεωμένοι:
  1. Να έχουν παρουσίες τουλάχιστον στα ¾  των προπονήσεων.
  2. Να ακολουθούν τις οδηγίες των προπονητών σε αγωνιστικά- προπονητικά θέματα  όλο το έτος.
 3. Η προπόνηση με παίκτες άλλων ομίλων στα γήπεδα του Ο.Α.Χ.   γίνεται κατόπιν έγκρισης των προπονητών ή του Δ.Σ.
 4. Η ταυτόχρονη προπόνηση από ανεξάρτητους προπονητές εντός ή εκτός ομίλου δεν επιτρέπεται γιατί  δημιουργεί προβλήματα στην προπονητική διαδικασία, εκτός εάν υπάρχει συμφωνημένη συνεργασία με τη διοίκηση του Ο.Α.Χ.
 5. Mετά την ανακοίνωση του αγωνιστικού προγράμματος από την Ε.Φ.Ο.Α., οι αθλητές των αγωνιστικών ομάδων θα λαμβάνουν γραπτώς τα πανελλαδικά που προτείνει ο Ο.Α.Χ., στα οποία θα υπάρχει προπονητής  και θα πρέπει να μετέχουν. Όσοι για κάποιο λόγο δεν ακολουθούν, θα δίνουν φιλικά προπονητικά  ΄΄ματς΄΄ στις ώρες της προπόνησης.
 6. Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση αποχώρησης από την ομάδα κάποιου αθλητή, οι υπόλοιποι θα πρέπει να καλύψουν το οικονομικό κενό ή θα γίνεται μείωση των ωρών προπόνησης.

Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος κανονισμού το Δ.Σ. μπορεί να επιφέρει κυρώσεις στον αθλητή/τρια που μπορεί να είναι:

 • Παρατήρηση
 • Προσωρινή απαγόρευση εισόδου
 • Οριστική απαγόρευση εισόδου στις εγκαταστάσεις

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΠΟ 21 ΜΑΪΟΥ 2012

 

 1. Καταργείται η εγγραφή των αθλουμένων στον πίνακα χρήσης των γηπέδων.
 2. Η αλλαγή της διαδικασίας θα ισχύει από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 17:00-20:00(ημέρες και ώρες λειτουργίας της γραμματείας).
 3. Τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες- που δεν λειτουργεί η γραμματεία –η χρήση των γηπέδων από τα αθλούμενα μέλη θα γίνεται με τη χρήση του πίνακα (εγγραφή ονομάτων και ώρα έναρξης). ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΟΝΟΥ 45 ΛΕΠΤΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΠΛΟΥ 60 ΛΕΠΤΑ.
 4. Δηλώνεται η χρήση των γηπέδων από τους αθλούμενους στη γραμματεία του Ο.Α.Χ. η οποία μέσω της μεγαφωνικής εγκατάστασης θα τους καλεί να καταλάβουν το πρώτο διαθέσιμο γήπεδο.
 5. Όταν τελειώσει η ώρα άθλησης οι αθλούμενοι θα μπορούν να συνεχίσουν να αγωνίζονται εφ΄όσον δεν έχουν δηλωθεί άλλοι αθλούμενοι χωρίς να έχουν δικαίωμα άλλης δήλωσης στην γραμματεία. Αν εμφανιστούν άλλοι αθλούμενοι αποχωρούν από το γήπεδο με την κλήση της γραμματείας.
 6. Προτεραιότητα έχουν τα μέλη που δεν έχουν αθληθεί.
 7. Σε περίπτωση που μέλη έχουν αθληθεί και έχουν τη διάθεση για διπλά ή μικτά παιγνίδια θα δηλώσουν χρήση γηπέδων στη γραμματεία μετά την παρέλευση 2 ωρών από την ώρα λήξης της προηγούμενης χρήσης και εφ΄όσον δεν υπάρχουν μέλη που δεν έχουν αθληθεί. Όταν υπάρχουν κενά γήπεδα μπορούν τα μέλη να αθληθούν ζητώντας από τη γραμματεία χρήση γηπέδου, έστω κι αν έχουν ήδη παίξει και δεν έχουν παρέλθει οι 2 ώρες.
 8. Η τελευταία εγγραφή στον πίνακα εγγραφής χρήσης γηπέδων θα πρέπει να γίνεται στις 16:15 για τα ΜΟΝΑ και στις 16:00 για τα ΔΙΠΛΑ, τις ημέρες λειτουργίας της γραμματείας. Παρακαλούνται τα μέλη του Ο.Α.Χ. για την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας χρήσης των γηπέδων.