Αναστέλλεται η λειτουργία του Ο.Α.Χ., εν αναμονή της έκδοσης της Κ.Υ.Α. στην οποία θα αναφέρονται μέτρα για την λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια των περιορισμών λόγω της πανδημίας.