Μάιος 2020


Αγαπητά μέλη, προπονητές, αθλητές/τριες, Νέα ΚΥΑ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30608/ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/17.05.2020/Αρ. Φύλλου 1868, Άρθρο 3 , παρ. 1α & 1β. Στα ανοικτά γήπεδα των εγκαταστάσεων Τένις, σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί και εγκριθεί μέχρι και σήμερα 17/5/2020,  μπορούν πλέον να αθλούνται  ένας προπονητής και τέσσερις αθλούμενοι, οι οποίοι έχουν γεννηθεί μέχρι την 31.12.2007, ήτοι και παιδιά[…]

Read More

Αγαπητά μέλη, προπονητές, αθλητές/τριες Η σταδιακή επαναλειτουργία του Ομίλου Αντισφαίρισης Χαλκίδας, θα πραγματοποιηθεί μετά την δημοσίευση του Γενικού  Υγειονομικού Πρωτοκόλλου της Γ. Γ. Α. και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα υπάρχουν σε αυτό. Αυτή είναι η οδηγία της ΕΦ.Ο.Α προς τους συλλόγους – μέλη της. Είναι προφανές ότι η σταδιακή επαναλειτουργία του συλλόγου μας δεν σημαίνει[…]

Read More