Αγαπητά μέλη, προπονητές, αθλητές/τριες

Η σταδιακή επαναλειτουργία του Ομίλου Αντισφαίρισης Χαλκίδας, θα πραγματοποιηθεί μετά την δημοσίευση του Γενικού  Υγειονομικού Πρωτοκόλλου της Γ. Γ. Α. και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα υπάρχουν σε αυτό.

Αυτή είναι η οδηγία της ΕΦ.Ο.Α προς τους συλλόγους – μέλη της.

Είναι προφανές ότι η σταδιακή επαναλειτουργία του συλλόγου μας δεν σημαίνει και την πλήρη, χωρίς περιορισμούς λειτουργία του Ο.Α.Χ.

Σας επισημαίνω  ότι οφείλουμε να εφαρμόζουμε τις Αποφάσεις-Οδηγίες της Κυβέρνησης, να ακολουθούμε τις οδηγίες των Ειδικών Επιστημόνων και θα πρέπει να τηρούμε με ακρίβεια όλα όσα υποδεικνύουν. Άλλωστε η επανένταξη είναι σταδιακή και χρειάζεται υπομονή, μέχρι την πλήρη επανένταξη του Τένις αλλά και όλων των Αθλημάτων.

Παρακαλώ η ενημέρωσή σας να γίνεται μέσω της Γραμματείας, της Ιστοσελίδας και του Fb του Ο.Α.Χ.

Με εκτίμηση

Γρ. Δάσκος

Πρόεδρος Ο.Α.Χ.