Αγαπητά μέλη, προπονητές, αθλητές/τριες,

Νέα ΚΥΑ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30608/ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/17.05.2020/Αρ. Φύλλου 1868, Άρθρο 3 , παρ. 1α & 1β.

Στα ανοικτά γήπεδα των εγκαταστάσεων Τένις, σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί και εγκριθεί μέχρι και σήμερα 17/5/2020,  μπορούν πλέον να αθλούνται  ένας προπονητής και τέσσερις αθλούμενοι, οι οποίοι έχουν γεννηθεί μέχρι την 31.12.2007, ήτοι και παιδιά της 1ης  τάξης του Γυμνασίου.

Ενημερώνουμε ακόμη ότι,

· Ισχύουν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα για τα ανοικτά γήπεδα Τένις που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα, με τη διαφοροποίηση ότι, επιτρέπεται και η άθληση σε διπλά και μικτά, με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων.

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡ. ΔΑΣΚΟΣ