Αγαπητά μέλη, αθλητές/τριες, προπονητές,

Δημοσιεύτηκε,  η ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465/31.05.2020 (ΦΕΚ 2087 Β/ 31.3.2020). Το  Άρθρο 16 που αφορά στους κανόνες λειτουργίας των αθλητικών και ναυταθλητικών εγκαταστάσεων προβλέπει οτι:

Συνδυαστικά και με τις προηγούμενες εκδοθείσες ΚΥΑ , επιτρέπεται η είσοδος στα ανοιχτά γήπεδα τένις των μικρότερων ηλικιακών κατηγοριών, αλλά και η Διοργάνωση Αγώνων.

Η γεωμετρία των ανοιχτών γηπέδων Τένις επιτρέπει την προπόνηση σε γκρουπ, μέχρι και 10 αθλούμενων/γήπεδο, συμπεριλαμβανομένου και του προπονητή, πάντα με την τήρηση των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων που έχουν εγκριθεί.

Επιτρέπεται επίσης η τέλεση Αγώνων από τις 6/6/2020, για τους οποίους ετοιμάζονται τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα, χωρίς τη παρουσία θεατών. Οι γονείς των Αθλητών/τριών θεωρούνται θεατές και συνεπώς απαγορεύεται η είσοδός τους σε κάθε εγκατάσταση των Σωματείων-Μελών της ΕΦΟΑ.

Για το Αγωνιστικό Πρόγραμμα, θα γίνουν συναντήσεις όλων των υπευθύνων μερών της ΕΦΟΑ για την υλοποίησή του και τη βέλτιστη λειτουργία του, σε σχέση με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα που είναι υπό έκδοση.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡ. ΔΑΣΚΟΣ