Δεκέμβριος 2021


ΣΑΒΒΑΤΟ 11/12/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ 12/12/2021 10:00-11:00 Κ1 11:00-12:00 Κ4 12:00-13:00 ΤΚ1 15:00-16:00 Τ1+Τ2 16:00-17:00 ΠΡ1+ΠΡ2 16:00-17:00 Κ3 17:00-18:00 ΠΟ1+ΤΚ2 17:00-18:00 Κ2 18:00-19:00 Τ3+Τ4 18:00-19:00 ΤΚ1 19:00-20:00 Τ1+Τ2 Κατά τη διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων διακοπών  τα μαθήματα συνεχίζονται κανονικά εκτός από: 24/12, 25/12, 31/12, 1/1 και 6/1