ΣΑΒΒΑΤΟ 11/12/2021 ΚΥΡΙΑΚΗ 12/12/2021
10:00-11:00 Κ1
11:00-12:00 Κ4
12:00-13:00 ΤΚ1
15:00-16:00 Τ1+Τ2
16:00-17:00 ΠΡ1+ΠΡ2 16:00-17:00 Κ3
17:00-18:00 ΠΟ1+ΤΚ2 17:00-18:00 Κ2
18:00-19:00 Τ3+Τ4 18:00-19:00 ΤΚ1
19:00-20:00 Τ1+Τ2
Κατά τη διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων διακοπών
 τα μαθήματα συνεχίζονται κανονικά
εκτός από:
24/12, 25/12, 31/12, 1/1 και 6/1