ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 

Χαλκίδα 28/7/2017

Αρ Πρωτ.32

Προς

Μέλη Ο.Α.Χ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ο.Α.Χ

 

   Την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 18.00΄στο Εντευκτήριο του Ο.Α.Χ. θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ομίλου Αντισφαίρισης Χαλκίδας με το εξής θέμα :

Τροποποίηση καταστατικού Ο.Α.Χ ,(άρθρα 2,5,10,16,18,21,22)

Σε περίπτωση που δε θα υπάρξει απαρτία , η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς νέα πρόσκληση και οποιονδήποτε αριθμό μελών .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΑΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ                                               ΡΟΥΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ