Ένα χρόνιο πρόβλημα με την ασφάλεια

των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Χ  λόγω της

ανεξέλεγκτης εισόδου στα γήπεδα, βρήκε τη λύση του.

    Η είσοδος των μελών του Ο.Α.Χ θα γίνεται

 πλέον με ηλεκτρονική κάρτα.

  Τα μέλη του Ο.Α.Χ θα πρέπει να περάσουν

από την γραμματεία του Ομίλου (ώρες λειτουργίας 17:30-20:30), από τη Δευτέρα 25/6/2018 έως και την Παρασκευή 29/6/2018 προκειμένου να παραλάβουν τον κωδικό και την προσωπική κάρτα εισόδου τους.

 

Από το Δ.Σ του Ο.Α.Χ