ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18.00΄στο Εντευκτήριο του Ο.Α.Χ. θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου Αντισφαίρισης Χαλκίδας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Απολογισμός πεπραγμένων έτους 2019.
  2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2019 και απαλλαγή του Δ.Σ. Από κάθε ευθύνη.
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής .
  4. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020.

 

Σε περίπτωση που δε θα υπάρξει απαρτία , η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς νέα πρόσκληση και οποιονδήποτε αριθμό μελών .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΑΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ                                                    ΡΟΥΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ