Ακυρώνεται η διοργάνωση του Πρωταθλήματος Ε3΄Θ΄Ένωσης ΕΦΟΑ, μετά τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΦΟΑ για ακύρωση όλων των Πρωταθλημάτων μέχρι 31/12/2020.