• Τα μέλη του ΟΑΧ θα μπορούν να κάνουν χρήση γηπέδων το Σάββατο 16/1/2021 και τη Κυριακή 17/1/2021 από τις 18.15΄έως τις 20.00΄
  • Η κράτηση γηπέδων μπορεί να γίνεται μέχρι και την Παρασκευή  15/1/2021, τηλεφωνικά στη Γραμματεία του ΟΑΧ (ώρες λειτουργίας γραμματείας 15.30΄- 20.45΄).
  • Η χρήση των γηπέδων θα γίνεται με αυστηρή εφαρμογή των πρωτοκόλλων υγείας της Γ.Γ.Α και της Ε.Φ.Ο.Α.