Οι αγώνες συνεχίζονται με 2,5 ώρες καθυστέρηση από την αναγραφόμενη ώρα του προγράμματος