Μάιος 2022


Σύμφωνα με την από 4/5/2022 ανακοίνωση της Γ.Γ.Αθλητισμού, η λειτουργία του Ο.Α.Χ επανέρχεται στην προ covid περίοδο. Πιο συγκεκριμένα: Οι κάρτες εισόδου όλων των μελών θα είναι ενεργοποιημένες από την Πέμπτη 5/5/2022. Τις ώρες μη λειτουργίας της Γραμματείας του Ο.Α.Χ. τα μέλη μπορούν να κάνουν χρήση των γηπέδων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Ο.Α.Χ.[…]

Read More