ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 – ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Τα μέλη του ΟΑΧ θα μπορούν να κάνουν χρήση γηπέδων το…

Λειτουργία Ο.Α.Χ (Γραμματεία – Χρήση γηπέδων)

Η Γραμματεία του Ο. Α. Χ. θα λειτουργεί από τη Δευτέρα…