Οκτώβριος 2020


Η Επιτροπή Κρίσεων της Ε.Φ.Ο.Α., εισηγήθηκε ομόφωνα την ακύρωση όλων των Εθνικών Πρωταθλημάτων και των Αγωνιστικών Δραστηριοτήτων μέχρι την 31.12.2020,, πλην των Διεθνών Πρωταθλημάτων στην Κρήτη για τα οποία διενεργούνται διαρκείς έλεγχοι  covid, εισήγηση που έγινε ομόφωνα αποδεκτή από την Εκτελεστική Επιτροπή Η απόφαση αυτή λήφθηκε με βάση την εξελισσόμενη δυναμική της πανδημίας, η οποία[…]

Read More

Ακυρώνεται η διοργάνωση του Πρωταθλήματος Ε3΄Θ΄Ένωσης ΕΦΟΑ, μετά τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΦΟΑ για ακύρωση όλων των Πρωταθλημάτων μέχρι 31/12/2020.