Χρήση γηπέδων – Λειτουργία Γραμματείας Ο.Α.Χ.

Η Γραμματεία του Ο.Α.Χ. θα λειτουργεί από τη Δευτέρα…

Λειτουργία εγκαταστάσεων ΟΑΧ

Με απόφαση του Δήμου Χαλκιδέων, δεν θα λειτουργήσουν οι…