Προσωρινή αναστολή λειτουργίας ΟΑΧ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας…