Μάιος 2019


  ΣΑΒΒΑΤΟ 11/5/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ 12/5/2019 10:00-11:00 ΤΚ1 10:00-11:00 Τ5 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 11:00-12:00 11:00-12:00 Τ5 ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 12:00-13:00 Ε3 12:00-13:00 Ε3 13:00-14:00 Ε3 13:00-14:00 ΤΚ1 14:00-14:30 Ενημέρωση* 14:00-15:00 15:00-16:00 Τ1 15:00-16:00 16:00-17:00 Τ1 16:00-17:00 Τ4+ΠΡ1 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 17:00-18:00 Κ1 17:00-18:00 Τ4+ΠΡ1 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 18:00-19:00 Κ2