ΣΑΒΒΑΤΟ 11/5/2019 ΚΥΡΙΑΚΗ 12/5/2019
10:00-11:00 ΤΚ1 10:00-11:00 Τ5 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
11:00-12:00 11:00-12:00 Τ5 ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
12:00-13:00 Ε3 12:00-13:00 Ε3
13:00-14:00 Ε3 13:00-14:00 ΤΚ1
14:00-14:30 Ενημέρωση* 14:00-15:00
15:00-16:00 Τ1 15:00-16:00
16:00-17:00 Τ1 16:00-17:00 Τ4+ΠΡ1 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
17:00-18:00 Κ1 17:00-18:00 Τ4+ΠΡ1 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
18:00-19:00 Κ2