Μονά MD
Ημερομηνία Ώρα
b12 Παρασκευή 16/06 12.30 – 13.00
b14 Παρασκευή 16/06 15.00 – 15.30
b16 Σάββατο 17/06 14.00 – 14.30
g12 Παρασκευή 16/06 10.00 – 10.30
g14 Σάββατο 17/06 11.00 – 11.30
g16 Σάββατο 17/06 17.00 – 17.30