Την Δευτέρα  22 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18.00΄στο Εντευκτήριο του Ο.Α.Χ. θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου Αντισφαίρισης Χαλκίδας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Απολογισμός πεπραγμένων έτους 2017.
  2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2017 και απαλλαγή του Δ.Σ. Από κάθε ευθύνη .
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής .
  4. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018.

Σε περίπτωση που δε θα υπάρξει απαρτία , η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τη Τετάρτη  24 Ιανουαρίου 2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς νέα πρόσκληση και οποιονδήποτε αριθμό μελών .