ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2015

Οι εγγραφές παιδιών που  επιθυμούν να μάθουν τένις καθώς και όσων ήδη φοιτούν στις ακαδημίες του Ο.Α.Χ. , θα πραγματοποιηθούν από τις 1έως τις  12 Σεπτεμβρίου 2014 (17.00΄- 20.00΄τις εργάσιμες ημέρες ) .  Για την εγγραφή στις ακαδημίες του Ο.Α.Χ απαιτούνται :

α. Αίτηση Εγγραφής (χορηγείται από τον Ο.Α.Χ και συμπληρώνεται από το γονέα – κηδεμόνα του αθλητή / τριας ).

β. Ιατρική Βεβαίωση (με την οποία να δηλώνεται ότι ο αθλητής / τρια είναι υγιής και μπορεί να προπονείται).

γ. Καταβολή της συνδρομής στην έναρξη κάθε μήνα ή για το πρώτο πεντάμηνο (ΣΕΠΤ-ΙΑΝ) με έκπτωση 5% ή για όλη την προπονητική περίοδο ( 11μήνες ) με έκπτωση 10%.