Πρόγραμμα Προπονήσεων


 ΓΗΠ 2ΓΗΠ 3ΓΗΠ 4ΓΗΠ 5ΓΗΠ 6ΓΗΠ 7
09.00Κ6Κ
09.30Κ6Κ
10.00Α2ΝΑ2ΝΤΚ1Κ
10.30Α2ΝΑ2ΝΤΚ1Κ
11.00Α2ΝΑ2ΝΤ1ΚΤ1Κ
11.30Α ΡΟΥΜΠ-ΝΤ1ΚΤ1Κ
12.00Α ΡΟΥΜΠ-Ν
12.30Α ΡΟΥΜΠ-Ν
13.00Α ΡΟΥΜΠ-Ν
17.00Κ5Κ
17.30Κ5Κ
18.00Ε1ΚΑ1Ν
18.30Ε1ΚΑ1Ν
19.00ΠΡ1ΚΑ1Ν
19.30ΠΡ1ΚΑ1Ν
20.00
20.30
21.00
21.30
 ΓΗΠ 4ΓΗΠ 5ΓΗΠ 6ΓΗΠ 7
15.00Κ3 Κ
15.30Κ3 Κ
16.00Κ1 Κ
16.30Κ1 ΚΑ1 Ν
17.00ΠΟ1 ΚΑ1 Ν
17.30ΠΟ1 ΚΑ1 Ν
18.00ΠΡ2 ΚΑ1 Ν
18.30ΠΡ2 ΚΑ2 Ν
19.00Τ2 ΚΑ2 Ν
19.30Τ2 ΚΑ2 Ν
20.00ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΕΝΗΛΙΚΕΣ Ν
20.30ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΕΝΗΛΙΚΕΣ Ν
21.00ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΕΝΗΛΙΚΕΣ Ν
21.30ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΕΝΗΛΙΚΕΣ Ν
 ΓΗΠ 4ΓΗΠ 5ΓΗΠ 6ΓΗΠ 7
15.00Τ3 ΚΤ3 Κ
15.30Τ3 ΚΤ3 Κ
16.00Κ2 Κ
16.30Α2ΝΑ2ΝΚ2 Κ
17.00Α2ΝΑ2ΝΕ1Κ
17.30Α2ΝΑ2ΝΕ1Κ
18.00Α1ΝΑ1ΝΠΟ2 ΚΠΟ2 Κ
18.30Α1ΝΑ1ΝΠΟ2 ΚΠΟ2 Κ
19.00Α1ΝΑ1ΝΠΡ1 ΚΠΡ1 Κ
19.30Α1ΝΑ1ΝΠΡ1 ΚΠΡ1 Κ
20.00ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΕΝΗΛΙΚΕΣ Ν
20.30ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΕΝΗΛΙΚΕΣ Ν
21.00ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΕΝΗΛΙΚΕΣ Ν
21.30ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΕΝΗΛΙΚΕΣ Ν
 ΓΗΠ 4ΓΗΠ 5ΓΗΠ 6ΓΗΠ 7
15.00Τ2 ΚΤ2 Κ
15.30Τ2 ΚΤ2 Κ
16.00Α1ΝΑ1ΝΚ1 Κ
16.30Α1ΝΑ1ΝΚ1 Κ
17.00Α1ΝΑ1ΝΤΚ1Κ
17.30Α1ΝΑ1ΝΤΚ1Κ
18.00Α2ΝΑ2ΝΠΡ2 ΚΠΡ2 Κ
18.30Α2ΝΑ2ΝΠΡ2 ΚΠΡ2 Κ
19.00Α2ΝΑ2ΝΤ1 ΚΤ1 Κ
19.30Τ1 ΚΤ1 Κ
20.00
20.30
21.00
21.30
[table “6” not found /]