ΣΑΒΒΑΤΟ 3/11/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ 4/11/2018
10:00-11:00 Κ2+ΤΚ1 10:00-11:00 Τ4
11:00-12:00 ΠΟ1 11:00-12:00 Τ1+Τ2
12:00-13:00 Κ1 12:00-13:00 Τ3+Τ5
13:00-14:00 Ε3 13:00-14:00 ΠΡ1
14:00-15:00 Τ1+Τ2
15:00-15:30 Ενημέρωση γονέων* 15:00-16:00 ΤΚ1+Κ2+Κ1
16:00-17:00 Τ3+Τ5 16:00-17:00 Ε3
17:00-18:00 Τ4 17:00-18:00 ΠΟ1
*Ώρα διαθέσιμη για όποιο γονέα θέλει να ενημερωθεί
σχετικά με την πορεία των μαθημάτων(ατομικά).
  • Share: