Ανακοινωσεις


Αγαπητά μέλη, προπονητές, αθλητές/τριες, Νέα ΚΥΑ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30608/ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/17.05.2020/Αρ. Φύλλου 1868, Άρθρο 3 , παρ. 1α & 1β. Στα ανοικτά γήπεδα των εγκαταστάσεων Τένις, σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί και εγκριθεί μέχρι και σήμερα 17/5/2020,  μπορούν πλέον να αθλούνται  ένας προπονητής και τέσσερις αθλούμενοι, οι οποίοι έχουν γεννηθεί μέχρι την 31.12.2007, ήτοι και παιδιά[…]

Read More

Αγαπητά μέλη, προπονητές, αθλητές/τριες Η σταδιακή επαναλειτουργία του Ομίλου Αντισφαίρισης Χαλκίδας, θα πραγματοποιηθεί μετά την δημοσίευση του Γενικού  Υγειονομικού Πρωτοκόλλου της Γ. Γ. Α. και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα υπάρχουν σε αυτό. Αυτή είναι η οδηγία της ΕΦ.Ο.Α προς τους συλλόγους – μέλη της. Είναι προφανές ότι η σταδιακή επαναλειτουργία του συλλόγου μας δεν σημαίνει[…]

Read More

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΦΕΚ 726/Β/8.3.2020), καθώς και του από 10.3.2020 δελτίου τύπου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, τη νέα ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε με ΦΕΚ την[…]

Read More