Οκτώβριος 2018


SIGN IN Α12 Παρασκευή 9/11   9.00 – 9.15 Κ12 Παρασκευή 9/11   10.00 – 10.15 Α14 Παρασκευή  9/11  11.30 – 11.45 Κ14 Παρασκευή 9/11    12.45 – 13.00 Α16 Παρασκευή 9/11    14.15 – 14.30 Κ16 Παρασκευή 9/11    15.30 – 15.45 Α18  Παρασκευή 9/11   17.00 – 17.15 Κ18  Παρασκευή 9/11   18.15 – 18.30

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/11/2018 ΚΥΡΙΑΚΗ 4/11/2018 10:00-11:00 Κ2+ΤΚ1 10:00-11:00 Τ4 11:00-12:00 ΠΟ1 11:00-12:00 Τ1+Τ2 12:00-13:00 Κ1 12:00-13:00 Τ3+Τ5 13:00-14:00 Ε3 13:00-14:00 ΠΡ1 14:00-15:00 Τ1+Τ2 15:00-15:30 Ενημέρωση γονέων* 15:00-16:00 ΤΚ1+Κ2+Κ1 16:00-17:00 Τ3+Τ5 16:00-17:00 Ε3 17:00-18:00 Τ4 17:00-18:00 ΠΟ1 *Ώρα διαθέσιμη για όποιο γονέα θέλει να ενημερωθεί σχετικά με την πορεία των μαθημάτων(ατομικά).